Πετρωνία Α. Παμπόρη

Σχεδιάστρια - Γραμματεία

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1981. Αποφοίτησε από το Λύκειο Λαγκαδά το 1999 στην ειδικότητα Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων και το 2000-2001 παρακολούθησε τον 3ο και 4ο κύκλο σπουδών στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά στην ίδια ειδικότητα.

Από το 2000 έως και σήμερα, εργάστηκε στα παρακάτω γραφεία:

2000 – 2002 : Πατσούρας Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός.

Από το 2002 έως και σήμερα, συνεργάζεται με την Προένταση – Γεώργιος Δ. Σαπιρίδης & Συνεργάτες.

Περισσότερα Μέλη

Προένταση – Γεώργιος Σαπιρίδης & Συνεργάτες, Σκοπού 4, 40 Εκκλησιές, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, T: +30 2310 249 641, F: +30 2310 214 476, E: info@proentasi.gr