Ενεργειακά

Η Προένταση – Ενεργειακή αποτελεί τμήμα της εταιρείας Προένταση. Δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και συμβουλών, για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και επενδύσεων με βασική εξειδίκευση στις φωτοβολταϊκές εφαρμογές.

Pro-Energy

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την διαδικασία αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης, τη διαχείριση, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη κάθε έργου.

Οι λύσεις που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα των τεκμηριωμένων μελετών που εκπονούνται για κάθε επένδυση με στόχο τη μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αλλά και του οικονομικού οφέλους του πελάτη.

  • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Ενεργειακή επιθεώρηση & Αναβάθμιση κτιρίων
  • Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
  • Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας

Έργα

Bungalows Hotel στη Σαμοθράκη

Περιοχή Κατσαμπάς, Σαμοθράκη, 2013

Πολυκατοικία στο Καλοχώρι

Πίνδου 10Α, Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα, 2005

Πολυκατοικία στο Καλοχώρι

Πίνδου 10Α, Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα, 2005

Δεν υπάρχει Έργα με αυτή την κατηγορία!
Δεν υπάρχει Έργα με αυτή την κατηγορία!

Bungalows Hotel στη Σαμοθράκη

Περιοχή Κατσαμπάς, Σαμοθράκη, 2013

Δεν υπάρχει Έργα με αυτή την κατηγορία!

Πολυκατοικία στο Καλοχώρι

Πίνδου 10Α, Καλοχώρι, Δήμος Δέλτα, 2005

Περισσότερες Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Στατική Μελέτη

Επίβλεψη

Κατασκευή

Διαχείριση Κατασκευής Έργου

Η/Μ Μελέτες

Ενεργειακά

Γεωτεχνική Μελέτη

Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

Προένταση – Γεώργιος Σαπιρίδης & Συνεργάτες, Σκοπού 4, 40 Εκκλησιές, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, T: +30 2310 249 641, F: +30 2310 214 476, E: info@proentasi.gr