Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και με τη διαρκή ενημέρωση της ομάδας μας για τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, παρέχουμε όλο το πλήθος των υπηρεσιών μηχανικού έχοντας μεγάλη εμπειρία στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Αναλαμβάνουμε:

  • Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση αυθαιρέτων.
  • Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
  • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  εργαστηρίων, βιοτεχνιών βιομηχανιών.
  • Τοπογραφικές Εργασίες.
  • Εκτιμήσεις ακινήτων.
  • Τεχνικές πραγματογνωμοσύνες.
  • Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Περισσότερες Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Στατική Μελέτη

Επίβλεψη

Κατασκευή

Διαχείριση Κατασκευής Έργου

Η/Μ Μελέτες

Ενεργειακά

Γεωτεχνική Μελέτη

Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

Προένταση – Γεώργιος Σαπιρίδης & Συνεργάτες, Σκοπού 4, 40 Εκκλησιές, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, T: +30 2310 249 641, F: +30 2310 214 476, E: info@proentasi.gr